HOME  •  ZASADY

ZASADY

Zasady rugby są dość skomplikowane i dla niektórych mogą się wydawać dziwne. Poniżej, w kilku zdaniach chcemy przedstawić najważniejsze aspekty gry w rugby, tak by przybliżyć jego piękno i pomóc zorientować się co dzieje się na placu gry.

DRUŻYNA RUGBY
:
- drużyna rugby składa się z 15 zawodników,

- trener ma prawo dokonać 7 zmian w meczu,

- numery na koszulkach zawodników odpowiadają zajmowanym przez nich pozycjom,

- drużyna podzielona jest na dwie formacje: młyn i atak.

Młyn to zawodnicy z numerami 1-8. Są to często najsilniejsi i najwięksi fizycznie gracze na boisku. Najłatwiej odnaleźć ich podczas młynów dyktowanych, kiedy ósemki obu zespołów wiążą się w charakterystyczny sposób, po czym starają się przepchnąć przeciwnika w walce o piłkę. Młyn bierze na siebie ciężar gry fizycznej, jest także obecny przy wprowadzaniu piłki zza lini autowej. Młyn składa się z trzech linii. W pierwszej linii gra dwóch filarów (1, 3) oraz młynarz (2). Drugą linię tworzą wspieracze (4, 5), zaś trzecią rwacze (6, 7) oraz wiązacz  młyna (8).

Atak to zawodnicy z numerami 9-15. Ich gra stanowi często o pięknie rugby. Tutaj liczy się szybkość, zwinność, dynamika i spryt. Atak ma rozegrać piłkę i przedrzeć się na jego pole punktowe. Formację ataku tworzą łącznicy: młyna (9) i ataku (10), dwaj skrzydłowi (11, 14), dwaj środkowi (12, 13), a także obrońca (15).


 

CZAS TRWANIA:

- mecz rugby trwa 80 minut (2x 40 min),

- sędzia zatrzymuje czas tylko, kiedy przerwa w grze wymuszona jest interwencją lekarza lub z powodu innych zewnętrznych przyczyn (np. oczekiwanie na zgubioną piłkę. 

ROZPOCZĘCIE MECZU:

mecz rozpoczyna się losowaniem między kapitanami drużyn (wygrany wybiera połowę lub przywilej posiadania piłki,

- następnie jedna z drużyn ustawia się na linii środkowej boiska, a kopacz drużyny rozpoczyna grę, kopiąc piłkę w stronę rozstawionej na swojej połowie drużynie przeciwnej,

- po każdej stracie punktów, zespół który się bronił, wznawia grę w ten sam sposób jak przy rozpoczęciu. 

PODAWANIE PIŁKI:

w rugby piłkę ręką podaje się tylko do tyłu, do przodu można piłkę tylko kopać,

- każde wypadnięcie piłki z rąk, przed zawodnika, traktowane jest jako podanie do przodu,

- kiedy piłka wypadnie do przodu sędzia zatrzymuje grę i podejmuje decyzję o młynie dyktowanym.

ZDOBYWANIE PUNKTÓW:

- punkty można zdobyć na 3 podstawowe sposoby: przyłożenie, karny i drop goal,

- przyłożenie oznacza położenie piłki za linią końcową, na polu punktowym, zdobywa się za 5 punktów, a następnie można zdobyć kolejne 2 kopiąc tzw. podwyższenie (kopie się je z co najmniej 10 metrów od słupów, na linii punktu, w którym została położona piłka - najlepiej położyć wprost za słupami),

- rzut karny dyktowany jest za nieprzepisowe zagranie. Drużyna może wtedy zgłosić próbę kopu na słupy. Piłkę umieszczoną na podstawce należy wtedy kopnąć pomiędzy słupy i ponad poprzeczkę, za co otrzymuje się 3 punkty,

- drop goal polega na upuszczeniu piłki i kopnięciu jej w momencie, kiedy dotyka ziemi. W tym przypadku piłka również musi trafić pomiędzy słupy i ponad poprzeczkę. Za udany kop otrzymuje się 3 punkty,

- jeszcze jedną formą zdobywania punktów jest tzw. "karna piątka" lub inaczej "karne przyłożenie". Przyznaje ją sędzia, kiedy uzna, że drużyna zdobyłaby przyłożenie, gdyby w sposób nieprzepisowy nie przeszkodzili jej w tym rywale. 

MŁYN DYKTOWANY:

- dyktowany jest zazwyczaj po "przodzie", lecz może być również podyktowany w innych sytuacjach. Jest to też jeden ze sposobów rozegrania rzutu karnego.

- na sygnał sędziego związane dwie formacje młyna stają naprzeciwko siebie,

- następnie sędzia wydaje komendy "crouch", "bind", "set", co poprzedza związanie się pierwszych linii młyna,

- łącznik młyna drużyny, dla której podyktowany został młyn wrzuca piłkę w korytarz utworzony pomiędzy nogami zawodników pierwszych linii, a ta może być następnie "grzebana" tylko za pomocą nóg, aż do ostatniego zawodnika w formacji (nr 8),

- w młynie pchać można dopiero po wrzucie piłki i przepychając młyn przeciwnika można mu ją odebrać,

- w przypadku skręcenia się młyna sędzia zatrzymuje grę i odwizgduje zmianę wrzutu,

- wszyscy zawodnicy ataku, poza łącznikiem młyna, muszę być ustawieni w odległości min. 5 metrów od nóg wiązacza. 

AUT:

- jeśli drużyna kopie piłkę na aut po rzucie karnym, to ona będzie ponownie wprowadzać ją do gry,

- jeśli piłka opuściła boisko, nie dotykając jego powierzchni, a zawodnik, który ją kopnął nie znajdował się w polu obronnym wyznaczonym przez linię 22 metrów, sędzia dyktuje aut z miejsca kopu,

- jeśli piłka dotknie boiska przed jego opuszczeniem lub zawodnik wykonał kop obronny z pola 22 metrów, sędzia dyktuje aut w miejscu, w którym piłka opuściła boisko,

- formacja autowa składa się z od 2 do 8 zawodników każdego z zespołów,

- maksymalną liczbę zawodników wyznacza drużyna wrzucająca piłkę do autu,

- najczęściej wrzutu dokonuje młynarz (nr 2),

- zawodnicy ustawiają się w dwóch rzędach, tworząc korytarz szerokości jednego metra,

- piłka jest wrzucana wysoko, w środek korytarza, a jego koledzy z drużyny podnoszą w górę jednego z zawodników, który ma złapać piłkę,

- drużyna przeciwna również może podnieść swojego zawodnika i przechwycić piłkę,

- jeśli piłka nie zostanie wrzucona prosto w korytarz, sędzia odgwizduje tzw. wrzut tendencyjny.


 

LINIA SPALONEGO:

w rugby linię spalonego stanowi piłka,

- jeśli zawodnik znajdzie się z piłką na ziemi, zazwyczaj mamy do czynie z przegrupowaniem,

- atakujący stają nad przewróconym kolegą, chroniąc piłkę. Obrońcy starają się przepchnąć chroniących zawodników i przejść nad leżącym zawodnikiem, gdyż tylko wtedy mogą zabrać piłkę. Jest to tzw "ruck",

- zawodnik leżący na ziemi musi odlożyć piłkę. Za trzymanie piłki na ziemi dyktowany jest rzut karny,

- obrońcy, przy przegrupowaniu, muszą ustawiać obronę za linią spalonego, którą w tym wypadku wyznacza linia nog ostatniego zawodnika w rucku.


 

LINIA 22 METRÓW I PRZYŁOŻENIE OBRONNE:

- linia 22 metrów (licząc od pola punktowego) wyznacza koniec pola obronnego każdej z drużyn. Jeśli zawodnik stojący w tym polu złapie z powietrza piłkę kopniętą przez przeciwnika i krzyknie "mam", gra zostaje wstrzymana,

- wznowienie gry następuje przez kop w stronę drużyny przeciwnej, jak przy rozpoczęciu, tylko z linii 22 metrów,

- gra wznawiana jest również z tej linii, jeśli niecelnie kopnięta z rzutu karnego piłka opuści boisko za polem punktowym, a także w sytuacji gdy pada "przyłożenie obronne", a piłka została wprowadzona na pole punktowe przez drużynę atakującą. Obrońca kładzie wówczas piłkę na polu, jakby ją przykładał. Gra jest wstrzymana i wznawiana po rozstawieniu się drużyn po dwóch stronach linii 22 metrów. Jeśli obrońca wbiegnie na pole punktowe i zdecyduje się na przyłożenie obronne, sędzia odgwizduje młyn dyktowany dla drużyny przeciwnej, 5 metrów od pola punktowego. 

Opracowanie: RugbyPolska.pl

full-1full-2full-3full-4full-5full-6
designed by MOUTON interactive
Kanał YOUTUBE